Verordeningen

Overheden stellen verordeningen op. Wettelijk is geregeld dat deze verordeningen voor de burger beschikbaar moeten zijn. Ook ambtenaren moeten snel kunnen beschikken over de laatste versie van een verordening, met daarbij ook de mogelijkheid om eenvoudig voorgaande versies van een verordening te kunnen raadplegen. Kort gezegd, verordening beheer is zeer gewenst.

Verordeningen horen bij de basis van de gemeente. Daarom is het van groot belang het beheer van verordeningen goed op orde te hebben. Actuele versies moeten direct voorhanden zijn, maar ook vorige versies moet te raadplegen zijn. De verordeningen moeten beschikbaar zijn voor zowel ambtenaren als burgers. Verordeningen moeten, eventueel in combinatie met e-formulieren, kunnen worden afgedrukt maar ook op het intranet of internet geplaatst kunnen worden.

Beheer van verordeningen

Het beheer van verordeningen is middels een door WAG ontwikkelde applicatie mogelijk voor overheden. Het beheren en publiceren van verordeningen gaat nu een stuk eenvoudiger. Dit kunnen zowel verordeningen zijn die gelden voor externe regelgeving, maar ook interne regelgeving kan goed beheerd worden.

Door de integratie van versiebeheer biedt VerordeningBeheerder u de mogelijkheid om voorgaande versies van verordeningen beschikbaar te maken en te beheren c.q. te houden. Met VerordeningBeheerder kunt u verordeningen en formulieren publiceren op het Intranet of het Internet. Per verordening kunt u aangeven deze moet worden gepubliceerd, bijvoorbeeld op inter- of intranet.

De publicatie op internet van een verordening gebeurt volledig conform alle eisen, zoals vastgelegd door Advies Overheid in het Internet PublicatieModel 4.0. Daarnaast kunt e uw verordeningen rechtstreeks aan de CVDR aanbieden via publicatie vanuit VerordeningBeheerder

VerordeningBeheerder

Voor een heldere uitleg over ons product klikt u hier.

Prijzen

Hier vindt u onze prijzenlijst en leveringscondities. Ga verder.

Screenshots

Voor het bekijken van een aantal screenshots van onze applicatie klikt u hier.

Demonstratie

Bel voor een geheel vrijblijvende demonstratie van VerordeningBeheerder met:

058-2883387

Zien is geloven!

Nieuwsgierig naar VerordeningBeheerder? Beoordeel VerordeningBeheerder in de volledig functionele demo-omgeving!

Meteen besparen

Met VerordeningBeheerder beheert u uw regelingen op één plaats, en
dat bespaart tijd.